Anatomia człowieka jest podstawową nauką biologiczną. Jej przedmiotem rozważań jest budowa ciała ludzkiego. Poznanie tajników budowy ludzkiego ciała umożliwia profesjonalne wykonywanie zawodu masażysty jak i niezbędne jest w trakcie jego praktycznej nauki. Nie jest to nauka łatwa, jednak staramy się aby poznawanie anatomii odbywało się w sposób przyjemny i przystępny, zrozumiały dla każdego i aby wiedza ta umożliwiła rzetelną pracę z pacjentem w myśl zasady „Primum Non Nocere” (przede wszystkim nie szkodzić - z łac. przysięgi Hipokratesa). Liczymy, że przygotowany przez nas serwis znacznie ułatwi naszym słuchaczom studiowanie zagadnień anatomicznych.

 

W zakładce Nasz program znajdziesz wykaz zagadnień anatomicznych omawianych na kursie. Materiały to zakładka zawierająca przydatne do opanowania wiedzy anatomicznej artykuły. Do pobrania – tu publikujemy nasze testy zaliczeniowe. Z Naszym mini atlasem przejrzysz ważniejsze poznane na zajęciach ryciny, a proponowana Literatura z pewnością rozszerzy Twoją wiedzę. Wszelkie bieżące informacje dotyczące kursu anatomii znajdziesz w zakładce Bieżące.