CS HEROS jest partnerem Carolina Medical Center (Grupa LUXMED) przy obsłudze Maratonów i Półmaratonów Warszawskich.

Zapraszamy naszych absolwentów - szczegóły facebook "HEROS Centrum Szkoleniowe"KURSY MASAŻU

- Zaświadczenie druk MEN
3 Dyplomy ukończenia (dwujęzyczne) w jęz. polskim i angielskim KURS MASAŻU O PROFILU ROZSZERZONYM
3 Dyplomy

(od podstaw dla osób bez przygotowania)


W PROGRAMIE:

  masaż klasyczny leczniczy

  masaż leczniczy - odcinkowy grzbietu

  masaż głęboki grzbietu

  masaż kończyn górnych i dolnych

  masaż kosmetyczny i leczniczy twarzy

  masaż sportowy

  masaż odchudzający

  masaż izometryczny

  masaż kontralateralny

  masaż relaksacyjny

  teoria masażu i testy kliniczne

  budowa anatomiczna człowieka


Zajęcia odbywają się w ścisłym Centrum Warszawy przy ul. Marszałkowkiej 99a/5a w bliskim sąsiedztwie Dw.Centralnego, PKiN, Galerii Centrum czy Rotundy   mapka dojazdu.

Osoby z południa Polski zapraszamy do naszego oddziału w Centrum Katowic przy ul. Matejki 2 (przy Pl. Wolności) - szczegóły w zakładce Oddział Katowice.
Osoby z północy Polski zapraszamy do skorzystania z oferty kursów wyjazdowych - szczegóły w zakładce Oddział Gdańsk.

Kursy prowadzone są przez fizjoterapeutów, rehabilitantów z dużym doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Rozpoczynamy od wykładów z anatomii człowieka oraz wprowadzenia do masażu w oparciu o specjalnie opracowany dla Państwa skrypt. Na zajęciach praktycznych nasi słuchacze poznają wszystkie techniki wyżej wymienionych masaży. Po ukończończeniu kursu i pozytywnym złożeniu egzaminu absolwent otrzymuje Dyplom ukończenia kursu masażu (ze zdjęciem) w języku polsko-angielskim, oraz Zaświadczenie ukończenia kursu (druk MEN) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie masażu, odpowiadającego programowi ukończonego kursu. Placówka zarejestrowana jest w Wydziale Edukacji oraz Kuratorium Oświaty, które sprawuje nadzór pedagogiczny nad Placówką.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem 2.14/00088/2005.

Placówka prowadzi kursy dla osób bezrobotnych dostosowane wymogami do Ustawy z dnia 1.02.2009 roku.

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą ubiegać się o sfinansowanie kursu. W tym celu należy zgłosić się do UP po dalsze informacje.

Wystawiamy 3 Dyplomy (dwujęzyczne) w jęz. polskim i angielskim honorowane w krajach UE.

Koszt kursu (120 godzin) wraz z naszymi materiałami wynosi 960 zł (możliwość regulowania płatności w 3 ratach po 330 zł), oraz opłata administracyjna/egzamin 180zł.

W dniu rozpoczęcia zajęć należy złożyć w sekretariatcie Placówki Zaświadczenie od lekarza (pierwszego kontaktu lub domowego) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole masażu, lub podpisać stosowne oświadczenie o stanie zdrowia (nie wymagane wówczas zaświadczenie do lekarza).

Na zajęciach zapewniamy wszelkie akcesoria do masażu, literaturę z zakresu masażu i anatomii człowieka.

Każdy nasz absolwent ma możliwość zakupienia stołu do masażu (f-my HABYS) w bardzo atrakcyjnych cenach !
 KURS MASAŻU II ST. Z ELEMENTAMI WSPÓŁCZESNEJ FIZJOTERAPII
3 Dyplomy

(dla osób z przygotowaniem lub po kursie masażu I st.)


W PROGRAMIE:

  drenaż limfatyczny

  diagnostyka segmentarna

  opracowanie segmentarne grzbietu i klatki

  opracowanie wybranych punktów spustowych

  masaż centryfugalny

  elementy terapii tkanek miękkich

  podstawy współczesnej kinezyterapii

  kinezjologia praktyczna


Słuchacze, którzy pozytywnie ukończyli kurs masażu o profilu rozszerzonym, mogą przystąpić do zajęć w kolejnym semestrze - Kurs II st. z elementami współczesnej fizjoterapii rozszerzający dotychczasowo poznane techniki masażu, poruszający najnowsze zagadnienia z dziedziny nowoczesnego masażu, technik manualnych, współczesnej fizjoterapii oraz szeroki zakres diagnostyki, niezbędej podczas pracy z pacjentem. Kurs zakończony jest egzaminem po którym słuchacz otrzymuje 3 Dyplomy (dwujęzyczne) w jęz. polskim i angielskim honorowane w krajach UE oraz Zaświadczenie ukónczenia kursu (druk MEN) potwierdzające zdobyte uprawnienia w zakresie masażu.

Koszt kursu wynosi 960 zł oraz 180 zł opłata administracyjna/egzamin.Absolwenci innych szkół masażu po weryfikacji umiejętności przez naszą kadrę mogą przystąpić do zajęć na Kursie IIst. dla zaawansowanych. W tym celu należy przesłać do naszej szkoły (e-mail lub listownie) kopię uzyskanego zaświadczenia lub dyplomu. Weryfikacja dotyczy wiedzy z anatomii człowieka oraz zagadnień i umiejętności praktycznych. Opłata weryfikacyjna wynosi 180 zł i zaliczana jest na poczet opłaty wpisowej/egzaminacyjnej. POZOSTAŁA OFERTA KURSOWA

Dyplomy i Zaświadczenia druk MEN

(szczegóły w zakładkach "program kursu" oraz "terminarz")


Masaż w jednostkach chorobowych kręgosłupa

Modeling, drenaż, mezoterapia bezigłowa, sonoforeza

Masaż funkcjonalny z elementami Tapingu

Fizjosite office - masaż biurowy

Masaż kobiet w ciąży - partnerem kursu jest f-ma HABYS

Dieta i suplementacja osób dorosłych i w sporcie

Masaż bańką chińską

Masaż kamieniami wulkanicznymi

Masaż gorącymi stemplami ziołowymi

Masaż bambusami

Masaż gorącą czekoladą

Lomi Lomi Nui - Certyfikat Aloha International


Zgłoszenia telefonicznie:

Oddział Warszawa: 22 424 84 84

Oddział Gdańsk     : 58 690 74 74

Oddział Katowice   : 32 718 64 64

 INFOLINIA          : 801 00 24 28

wyślij e-mail